RC modely

Malé RC modely dnes

Co je malý RC model, je jistě věcí pohledu. Pro mé úvahy za malé modely považuji RC makety velikosti Oříšek a modely o něco větší a menší. Hlavně upřednostňuji malé makety, anebo polomakety na dobré úrovni. Samozřejmě plně akceptuji že rovněž podobné old timery a sportovní modely mohou být velice zajímavé. Zvláště věnuji pozornost těžším a rychlejším modelům schopným akrobace. Nové možnosti se v posledním čase otevírají pro malé RC makety historických typů letadel z pionýrského období.

Naštěstí na zlepšení předpokladů pro létání malých RC modelů pracuje mnoho zkušených modelářů a experimentátorů. Naším podílem jenom přispíváme k tomuto úsilí. Podmínky pro snížení celkové hmotnosti  malých RC modelů se v posledním čase významně zlepšili v každém směru.

Jsou nabízeny nové jednotky pohonu s jednosměrné motory. Malé střídavé motory s oběžným pláštěm. Mikro serva a magnetické micro vybavovače jsou taky lepší a lehčí. Přijímače a elektronické regulátory jsou menší, dokonalejší a lehčí. V neposlední radě jsou všechny tyto prvky přístupnější a jejich použití je snadnější.

Jsem přesvědčen že modeláři nikdy nenechali bez povšimnutí to co bylo technický možné a bylo cenově přístupné. Příkladů z nedávné historie je více. Je možné oprávněně očekávat že zájem o malé RC modely bude stále stoupat. Naše práce a Váš zájem o malé RC modely má proto smysl a může nám přinášet potěšení.

Nemohu znát vše co se děje okolo malých RC modelů ve světě, určitě je možné zaznamenat různé přístupy více méně národní školy. Nemohu a nechci je porovnávat.

Existují různé pohledy na řešení malých RC modelů, když se zdůrazní jedno nebo druhé hledisko. Zde uvádím pohled můj a mých přátel na to, jak vidíme dnešní možnosti pro stavbu malých RC modelů. Upřednostňujeme univerzální přijímač a univerzální serva. Myslíme, že toto uspořádání přináší širší možnosti pro stavbu modelů. Důraz klademe na shodu principů a vlastností RC malých modelů, aby malé modely mohly létat společně mezi sebou a s velkými modely vždy a všude bez omezení vyplývajícího z jejich systému řízení.

Pokud jsou v rozborech uváděny komponenty, které ještě nejsou v současnosti v naší nabídce, jde o komponenty připravované. Vím že nepotřebujete mé komentáře. Spoléhám na to, že pro Vás bude představa krásných malých RC maket velice lákavá.

Dnešní možnosti pro malé RC makety

Modeláři díky své veliké tvořivosti staví RC makety od opravdu mikro rozměrů a hmotnosti po model větší a těžší. Tento rozsah je možné ohraničit od 2g do 100g. Navrhnuté rozdělení nám pomůže popsat možnosti modelů v jednotlivých skupinách:

  • Mikro RC modely s hmotností 2 až 5g
  • Mikro RC modely s hmotností 8 až 12g
  • RC modely velikosti Oříšek s hmotností do 18g
  • RC modely velikosti Oříšek s hmotností do 25g
  • RC modely s hmotností do 36g
  • RC modely s hmotností do 45g
  • RC modely s hmotností do 65g
  • RC modely s hmotností nad 65g

Pro každou skupinu modelů je možné upřesnit současné možnosti a ilustrovat je na úspěšných modelech. Je mi líto táto práce svým rozsahem přesahuje mé momentální možnosti. Budu zde postupně doplňovat informace o možnostech a modelech v každém skupině.


RC modely