Články

1 / 3 Další stránka >>

Štefan Gašparín a jeho motory připomínající klenoty

Andrew Nahum

Mnoho milovníků motorů zná okouzlující sortiment motorů Gasparin na oxid uhličitý (CO2 motory), který obsahuje širokou škálu motorů od drobounkých jednoválcových typů po složité a nádherné víceválcové motory vyráběné v mnoha různých konfiguracích. Až dosud jsme však neměli k dispozici žádný článek o samotném Štefanu Gašparínovi, konstrukčním virtuosovi, který vytvořil a nadále vyvíjí tento sortiment motorů.

Byl jsem v kontaktu se Štefanem Gašparínem po určitou dobu a nedávno jsem mu napsal do České republiky, abych se ho zeptal, zda je o jeho práci k dispozici nějaký historický článek. Odpověděl mi, že si nevzpomíná, že by někdy někdo psal o "jeho začátcích", a připravil pro nás tento zajímavý příspěvek.

"Bylo to v roce 1972. Promoval jsem jako elektrotechnický inženýr a velice jsem se zajímal o miniaturizaci systémů radiového ovládání modelů. Žil jsem v socialistické totalitě a kontakty se zahraničím byly velmi omezeny. Pro mě toto omezení platilo tím spíše, že jsem byl zaměstnán ve státním výzkumném ústavu. Můj otec byl filatelistou a měl obchodní partnery v Anglii a díky jeho pomoci se mi podařilo dostat z Anglie Aero Modeller Annual 1972-73 a Radio Control Manual 4, oba tyto materiály byly vydávány MAP. Tyto dvě knihy jsou uloženy v mé knihovně a jsou velmi opotřebeny, neboť jsem je používal velice často.

Toto vše pro mě znamenalo začátky, alespoň, pokud jde o CO2 motory. Byl to právě článek od J.D. McHarda v Aeromodeller Annual 1972-73, kde byly popsány motory pana Browna. Doslova jsem odvozoval jejich rozměry z fotografií a přemýšlel jsem o tom, jak vyrobit takový motor. Na mém pracovišti jsem měl velmi dobré strojní zázemí. V té době pro mě bylo nepředstavitelné koupit si od pana Browna nějaké CO2 motory. Nakreslil jsem a vyrobil svůj první motor: vrtání 6 mm, zdvih 6 mm, obsah 160 mm2. Byl jsem pak velmi udiven, když jsem viděl, jak motor pěkně pracuje! Velkou inspirací pro mě byl druhý článek v RC Manual 4, jehož autorem byl Howard McEntee, nazvaný "Radiově řízené létání s CO2 motory".

Můj přítel, Jiří Kalina, je velkým sběratelem motorů a skutečným odborníkem v této oblasti. U něj můžete najít všechny mé první motory. Dalším mým motorem byl motor 100 mm2 (5x5 mm), poté přišel třetí motor, 50 mm2 a dokonce i dvouválec 2x50 mm2. Postupně se mi podařilo vylepšit konstrukci a charakteristiky motorů natolik, že se motory CO2 zabývám doposud. V letošním roce již uplynulo deset let od doby, kdy jsem v mé firmě zahájil profesionální výrobu CO2 motorů. Dosud jsem navrhl a vyrobil více než 50 typů motorů. Velice si vážím mezinárodního ocenění, když mi v roce 1997 byl udělen diplom FAI Olega Antonova za průkopnický přínos k vývoji a výrobě CO2 motorů pro létající modely. Dnes spolupracuji na výrobě CO2 mikromotorů s využitím nejnovějších technologií.

Jsem nadšen dokonalým souladem, s nímž dochází k opakování vývoje v oblasti CO2 motorů a motorů na stlačený vzduch, vždy na úrovni materiálů a technologií, které lze využít v příslušném období. Nejnovější trendy se orientují na miniaturizaci CO2 motorů pro pohánění nejmenších létajících systémů. Nejnovější CO2 motory budou kompatibilní se systémy radiového ovládání v rámci těchto technologií.


Štefan Gašparín na stánku SAMS na výstavě modelů
v Olympii v roce 1997. Drží jeden ze svých nejexotičtějších
výtvorů - radiální 18 G24NN 1 s dvouřadým uspořádáním.

Vynikající G24NR 9-válec s rotačním pohybem
na testovacím stánku.


GM300T s jedním z prvních vzorových regulátorů
na testovacím/výstavním stánku.

1 / 3 Další stránka >>


Články